Προσωπικά


-   Κείμενα  Μ. Ψ. για τη δομή, τις ιδιότητες, τη λειτουργία
                                               και ό,τι μπορεί να αφορά στην προσωπικότητα.-  Οι διαστάσεις της ζωής.     
    [Εισαγωγικό Σημείωμα στην "Ψυχοθεραπεία Προσώπου"]
  
    [- Α -] [- Β -] [- Γ -] [- Δ -]                                                                          
-  Συνεδρίες:

[ - 01]  Στα ανοιχτά        
[ - 02]  Στη μαρίνα        
[ - 03]  Υπομονής           
[ - 04]  Εξοικείωσης

[ - 05]  Τακτοποίησης     
[ - 06]  Εσωτερικού χώρου      
[ - 07]  Σκάφους            
[ - 08]  Ελευθερίας

[ - 09]  Ευτυχίας            
[ - 10]  Αζά-1              
[ - 11]  Αζά-2               
[ - 12]  Ρόλων

[ - 13]  Απόφασης          
[ - 14]  Αναλογίας         
[ - 15]  Νοημάτων          
[ - 16]  Προσδοκίας

[ - 17]  Εννοιών                
[ - 18]  Εορτασμού          
[ - 19]  Επισημότητας       
[ - 20]  Ενεργοποίησης

[ - 21]  Ταυτότητας
[ - 22]  Επιτυχίας           
[ - 23]  Βούλησης          
[ - 24]  Αισθημάτων        

[ - 25]  Νόησης
[ - 26]  Ομολογίας           
[ - 27]  Αναφοράς              
- 28]  Ετοιμότητας                          

[ - 29]  Συντήρησης
30]  Επανεκκίνησης
[ - 31]  Χρόνου


                
                                            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου