- ΥΠΟΔΟΧΗ -


                                                                                                                               

                                                                            
                                                     
                                                                                                              
                                                                                                         και μικρός οδηγός
 

  

   Το "Δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου" είναι το προσωπικό ιστολόγιο-αρχείο του Μ. Ψ.  

  Επειδή το "πρόσωπο" υφίσταται πάντα και μόνο σε σχέση με άλλα πρόσωπα, γι αυτό και κάθε τι "προσωπικό" αποκτά  υπόσταση και αξία μόνο όταν μοιράζεται.
  
  Σκοπός του ιστολογίου είναι να κινηθεί σε μια παράλληλη με την καθημερινότητα τροχιά, αποφεύγοντας την ένταξη του σ΄αυτή με την επανάληψη και προβολή 
ειδησεογραφίας και διατηρώντας αποστάσεις διάκρισης και αξιολόγησης στα θέματα που παρουσιάζει. 

  Την επικαιρότητα τη ζούμε με οδυνηρή αίσθηση της αμεσότητας της. Όμως θα ήταν άδικο να περιορίζουμε το πνεύμα μας σε τόσο ασφυκτικά πλαίσια. 
  
  Όταν η ευρυχωρία και η άνεση υπολείπονται, το πνεύμα διατηρεί την ευχέρεια να επιλέγει τους δικούς του δρόμους!   Καλή περιήγηση!
       
   [2φΑ]