Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

"Φιλία και έλεος "

-  Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης


«Έχυσα πολλά δάκρυα μέ τή σκέψη ὅτι, ἄν ἐμεῖς οἱ μοναχοί πού ἀπαρνηθήκαμε τόν κόσμο δέν σωζόμαστε, τότε τί γίνεται γενικότερα στόν κόσμο;
Ἔτσι βαθμηδόν μεγάλωνε ἡ θλίψη μου καί ἄρχισα νά χύνω δάκρυα ἀπογνώσεως.
Καί νά, πέρυσι ἐνῶ βρισκόμουν στήν ἀπελπισία αὐτή, ἐξαντλημένος ἀπό τό κλάμα, ξαπλωμένος καταγῆς, ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος καί μέ ρώτησε:

-
Γιατί θρηνεῖς ἔτσι;... 
Ἐγώ σιώπησα μήν μπορώντας νά ἀτενίσω Τόν ἐμφανισθέντα...
- Δέν γνωρίζεις ὅτι Ἐγώ θά κρίνω τόν κόσμο;...
Ἐγώ πάλι σιώπησα, παραμένοντας πρηνής...

Ὁ Κύριος μοῦ λέει:
- Θά ἐλεήσω κάθε ἄνθρωπο πού ἐπικαλέσθηκε τόν Θεό, ἔστω καί μιά φορά στή ζωή του...
Μοῦ ἦρθε τότε ἡ σκέψη:
- Τότε, γιατί ἐμεῖς πάσχουμε ἔτσι καθημερινά;

Ὁ Κύριος στήν κίνηση αὐτή τῆς σκέψεώς μου, ἀπήντησε:
- Ἐκεῖνοι πού πάσχουν γιά τήν ἐντολή Μου, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανων θά εἶναι φίλοι Μου, ἐνῶ τούς ἄλλους μόνο θά τούς ἐλεήσω.
Καί ὁ Κύριος ἔφυγε
fb - Panteleimon Krouskos
[2
φA]

                                                   

Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου