Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

"Μεγάλη Δευτέρα "
Επί Ασπαλάθων: Μεγάλη Δευτέρα
-  με τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη


Τα δύο γεγονότα που προβάλλονται τη Μεγάλη Δευτέρα, είναι το παράδειγμα
του Ιωσήφ του Παγκάλου, αλλά και της ξηρανθείσης συκής.
Η Εκκλησία μας, μας παροτρύνει λέγοντας να μην ασχολούμαστε
με το εξωτερικό περίβλημα και την εικόνα μας, σαν τους φαρισαίους,
όντας εσωτερικά και πνευματικά τελείως άδειοι.

fb – Μαρία

[2fA]Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου