Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

"Εικόνα πραότητος.. "
Ο Άγιος Νικόλαος
δια χειρός Ξενοφώντα Μπόκου"Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος
εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξέ σε τη ποίμνη σου
η των πραγμάτων αλήθεια·
δια τούτω εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά
τη πτωχεία τα πλούσια.
Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τας ψυχάς ημών."fb – [2fA]Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου