Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

"Greek Festival - Feb 2018 "
Archangel Michael Greek Orthodox Church
401 12th St, Campbell, 44405, OH, United States

-  Greek Food and Wine Festival  -

Friday  16 February  2018  12:00 PM -    
Sunday  18 February  2018 10:00 PM


COME ENJOY THE BEST GREEK FOOD IN TOWN
Traditional Greek Foods & Pastries
Authentic Gyros, Souvlakia & Lamb Sandwiches,
Greek Wine Tasting & Sales,
Greek Music Greek Folk Dance Performances,
Greek Specialty Coffee, Games for the kids,
Cultural & Religious Items
FUN FOR THE ENTIRE FAMILY!fb - [2fA]

                                 

Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου