Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

"Οι αιτίες της αγάπης "Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
-  από τα Κεφάλαια Περί Αγάπης


109.  Για τις εξής πέντε αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο με τρόπον
είτε αξιέπαινο, είτε αξιοκατηγόρητο.

Δηλαδή:
(1) ή για τον Θεό, όπως ο ενάρετος τους αγαπά όλους, και όπως αγαπά τον ενάρετο κάποιος που δεν είναι ακόμα ενάρετος
(2) ή για φυσικούς λόγους, όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και αντιστρόφως

(3) ή από κενοδοξία, όπως εκείνος που δοξάζεται αγαπά εκείνον που τον δοξάζει
(4) ή από φιλαργυρία, όπως εκείνος που αγαπά τον πλούσιο, επειδή έλαβε κάτι απ’ αυτόν
(5) ή από φιληδονία, όπως εκείνος που ικανοποιεί από άλλον την κοιλιά του ή την σαρκική 
του επιθυμία.

Η πρώτη αιτία είναι αξιέπαινη - η δεύτερη ούτε αξιέπαινη ούτε αξιοκατηγόρητη
- οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς.ahdoni – [2fA]Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου